• 25 July 2017 at 15:40
  • 2923
  • 0
Motion Detect เทคโนโลยีนี้คืออะไร? 
          Motion Detect (การตรวจับความเคลื่อนไหว) คือ การกระทำของการตรวจจับความเคลื่อนไหวทางกายภาพในพื้นที่ที่กำหนดให้ การเคลื่อนไหวสามารถถูกตรวจจับโดยการวัดมาตรฐานความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเร็ว หรือ เวกเตอร์ (vector) ของวัตถุในมุมองที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้สามรถถูกทำให้ประสบผลสำเร็จด้วยเครื่องมือทางเครื่องจักรกลซึ่งมีปฏิกริยาร่วมแรงต่อกันกับสาขาหรือด้วยเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ซึ่งวัดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่ให้มา

Motion Detect เทคโนโลยีนี้จะนำมาใช้ใช้กับระบบ Digital Signage ได้อย่างไร ?
        • ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์หรือ งานโฆษณาในที่ร่ม / กลางแจ้ง หรือ ห้างสรรพสินค้า โดยประโยชน์ของมันคือ ดึงดูดสายตา ณ จุดขาย , ประหยัดพลังงาน, ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 
Motion Detect เทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไร 
         เมื่อวัตถุที่เคลื่อนที่ถูกจับการเคลื่อนไหวโดย PIR (Passive InfraRed sensors), ระบบDigital Signage จะเปิดไฟสำรองและบูธระบบ โดยขณะนี้นาฬิกาจะเริ่มนับถอยหลัง ถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ของวัตถุถูกจับความเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่กำหนด ระบบดิจิตัล ไซเนจ จะปิดไฟจอแอลซีดี หรือ ปิดจนกระทั่งวัตถุมีการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกตรวจจับอีกครั้ง