ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้สื่อในรูปแบบ Digital Signage
  • 25 July 2017 at 15:39
  • 897
  • 0
ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้สื่อในรูปแบบ Digital Signage
         เมื่อ Digital Signage ได้ถูกนำมาใช้ในกลางปี1990 ซึ่งเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักการตลาด แต่ก็มีเพียงคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้งาน เนื่องจากต้นทุนในการใช้งานและความซับซ้อนสูง แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้ต้นทุนของ Digital Signage ต่ำลงมาก และการใช้งานก็ง่ายขึ้น ทำให้นักการตลาดส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจมากขึ้น และ Digital Signage ก็เป็นที่สื่อที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจับัน
 ในอดีตนั้น แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง Unilever, Procter & Gamble Co.,Coca-Cola Co.และ Kimberly-Clark Corp.ถึงมีกำลังซื้อที่มากพอที่จะลงทุนกับ Digital Signage แต่ก็ต้องประสบกับความยุ่งยากในการบริหาร Campaigns ต่างๆควบคู่ไปกับการใช้สื่อ Digital ซึ่งต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง
บุคคลากรที่ชำนาญการตลาดก็ไม่มีความรู้เรื่อง Digital Signage, หรือบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสื่อ Digital ก็ไม่มีความสามารถในการตัดสินใจทางการตลาด ทำให้การใช้สื่อเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควร
 5 กฏทองสำหรับโฆษณาดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพ
 1.รู้จุดประสงค์ที่แน่นอนของแคมเปญ และกลไกด้านจิตวิทยาของโฆษณาคุณ
 2.ใช้เครื่องหมายการค้าแสดงอย่างต่อเนื่อง
 3.ใช้ข้อความง่ายๆและต้องมั่นใจว่าภาพเข้ากันได้
การใช้flash animationในการสร้างโฆษณาอย่างทีวีอาจเป็นที่น่าสนใจ แต่การอาจซับซ้อนเกินไป และกลายเป็นไม่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นๆเช่นเครื่องหมายการค้าควรจะเป็นจุดเด่นเพื่อเรียกความสนใจไม่ใช่ความในลักษณะบรรยายเรื่องราว
 4.พิจารณาใช้รูปแบบ(format)ที่เหมาะสม การใช้Keyword สำหรับให้ซื้อนั้นใช้ได้กับกลุ่มลูกค้าที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ และต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ ในขณะที่รูปแบบ Page skin นั้นใช้เพื่อการสร้าง Brand awareness และการใช้ format แบบ over-the-page นั้นสำหรับการสื่อที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อให้แสดงความต่อเนื่อง หรือเล่าเหตุการณ์
 5.มีความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสม และการทดสอบก่อนล่วงหน้าล้วนแต่เป็นข้อสำคัญ วิวัฒนาการด้านการตลาดพบว่าประสิทธิผลของแคมเปญมาจากความคิดสร้างสรรค์ของแคมเปญ ไม่ใช่แค่สื่อที่เราใช้